-1) { $sqlFindSidID = "SELECT ID_ZAKAZ FROM ZAKAZ WHERE IDS_ZAKAZ =\"$Sidss\""; $resultFindSidID = @mysql_query($sqlFindSidID, $conn); $kolrowFindSidID = @mysql_num_rows($resultFindSidID); if($kolrowFindSidID>0) { while ($rowFindSidID = mysql_fetch_array($resultFindSidID, MYSQL_ASSOC)) { $ID_PERSON = $rowFindSidID[ID_ZAKAZ]; } } } // ------------------------------------- if (@$_POST['doingg']) { include("php/obrabotkaFormi.php"); } ?> <? echo $title." (".$titleLAT.")"; ?> - инструкция на лекарства | ИНТЕРНЕТ АПТЕКА ЛИПЕЦКА 0) { $InSpec=1; while ($rSpecIN = mysql_fetch_array($rInSpec, MYSQL_ASSOC)) { $NEW_CENA = $cenaLEK-(integer)($cenaLEK * $rSpecIN[SPEC_SKIDKA_PROC]/100); } // -- проверка на спец цену ---- if ($NEW_CENA <> $rInSpec[NEW_CENA_LEK]) { $queryAdd = "UPDATE SPEC_LEK SET NEW_CENA_LEK = ".$NEW_CENA." WHERE ID_SPEC_LEK = ".$rInSpec[ID_SPEC_LEK].";"; $res_spec_cena = mysql_query($queryAdd); } // ------------------------------ while ($rSpecIN = mysql_fetch_array($rInSpec, MYSQL_ASSOC)) { $NEW_CENA = $rSpecIN[NEW_CENA_LEK]; } } // ------------------------------------------------------ ?>
В вашей корзине: товар(ов)  

".$title."

"; ?>
цена: ".$cenaLEK.")"; } ELSE { if ($cenaLEK=="") {echo "уточняйте";} ELSE {echo $cenaLEK." р.";} } ?>
ГлавнаяКаталог лекарственных средств";} if ($tipPages==2) { echo "Каталог медицинской техниики";} ?> → 1) { echo "
  "; } foreach ($RUS_NAMEDS_GRUPING as $i => $value) { if ($numGroop>1) {echo "
 1. ";} echo ""; echo $RUS_NAMEDS_GRUPING[$i]; echo "
  "; if ($numGroop>1) {echo "
 2. ";} } if ($numGroop>1) { echo "
"; } ?>
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; ?> "; //} // ------------------------------------------------------ ?>
.jpg" align="left" width="160" alt="">
 
 "; //echo ""; //echo " 
артикул:
ГлавнаяКаталог лекарственных средств";} if ($tipPages==2) { echo "Каталог медицинской техниики";} ?> → 1) { echo "
  "; } foreach ($RUS_NAMEDS_GRUPING as $i => $value) { if ($numGroop>1) {echo "
 1. ";} echo ""; echo $RUS_NAMEDS_GRUPING[$i]; echo "
  "; if ($numGroop>1) {echo "
 2. ";} } if ($numGroop>1) { echo "
"; } ?>
© 2009 - 2014 г. - apteka48.ru (аптека48.рф)
т. (4742) 36.6-36.6
e-mail: zakaz@apteka48.ru
Разработка сайта и продвижение сайта - СеоПрайм